Apr 26, 2010

A great surprise for all ... we are in a magazine!
Máme velké překvapení ... Jsme v časopise!

Today I opened a newspaper magazine ONA DNES and to my great pleasure not only there was an article including a paragraph about digital scrapbook but they mentioned BohemianArt for an interesting example and included several layouts by our CT girls!
Dnes jsem otevřela přílohu ONA MF Dnes a s velkým potěšením jsem si přečetla článek, ve kterém psali i o digitálním scrapbooku. Ve stručném vysvětlení, o co jde, zmínili i Bohemian Art a jako ilustraci ukázali několik layoutů - mezi nimi i tři LO našich CT!

So Pedimi, Nikolette, Blanulak, Snoopy (and two unknown girls), you are a media stars now!Takže Pedimi, Nikolette, Blaňuláku, Snoopy - jste mediálními hvězdami!


MartinaS
1 comment:

Jitka said...

WOW! Tak to je super! :)
Gratulace všem mediálním hvězdám :)