Oct 17, 2010

Ahojky, vůbec nemám čas na design, ale nezahálím :) Připravuji se na Ježíška a tvořím kalendáře :)

Zde je malá ukázka mé práce:

Toto je specialitka - kalendář do stojánku od CD obalu - není to jen tak obyčejný CD obal - v Čechách není k dostání (bohužel)Klasika:

na tento kalendář jsem použila overlays od Natali:

Více kalendářů najdete zde:
http://www.mimibazar.cz/bazar.php?album=146085

Některé kalendáře prodávám i jako šablony:
http://www.mimibazar.cz/bazar.php?album=678254
- je to jednoduchý a rychlý způsob jak vytvořit báječný dárek k vánocům :)

Přeji Vám pěkný víkend

Martina
Bohemia ART

Aug 23, 2010

Hello everyone!

The summer still here, the days of dazzling blue sky, white fluffy
clouds and greenery all around! The perfect time to pick your memories
like beautiful flowers and store them in the box from the newest kit by
Bohemian Art: Heavenly Blue!

Léto je stále všude kolem. Dny zářivě modrého nebe, bílých načechraných
obláčků a všudypřítomné zeleně. Dokonalá chvíle k tomu natrhat vzpomínky
jako vzácné květy a uložit je do krabičky z našeho nejnovějšího kitu: Heavenly Blue!

The kit includes 9 perfect papers, 70 heavenly elements, 2 WA and of
course an alphabet (lowercase, numbers and various symbols, including Czech accents).

Kit obsahuje 9 něžných papírů, 70 nebezkých elementů, 2 WA a
pochopitelně i celou abecedu, včetně čísel a české diakritiky.
Stretch on the green grass, look into the blue skies and daydream - let
the layouts from our talented CT girls be your inspiration!

Natáhněte se do zelené trávy, zahleďte do modré oblohy a zasněte se - ať
jsou vám LO z našeho CT inspirací!
Hugs/zdraví

MartinaSJun 28, 2010

Hi,
we are here with an interesting news for the designers: decided turn some of our designed elements into CU products. Here is the first one - this beautiful tree. It have appeared in the Lollipop kit and we offer it now together with a matching hand-drawn leaf. All is in 300dpi.

Purchasing this product gives you (and only you) unlimited use of the files. You don't need to credit us every time you use them (although credit is appreciated), you can use them to create your own papers and/or elements for selling, as long as you don't claim graphics as your own.
***
Ahojky, máme zajímavé novinky pro designéry: rozhodli prodávat některé z našich elementů jako CU. Zde je první z nich - krásný strom. Ty co zakoupily kit Lollipop ví o čem mluvím :) Vše je v 300dpi.
Pokud zakoupíte tento produkt, můžete strom použít do Vašich kitů, jako element, na vykreslení papíru, na Vaše Ločka či na web - nesmíte jedno - prodávat ho dál jako CU
:)Hugs/zdraví

MartinaS

Jun 25, 2010

Happy Friday to everyone!
It`s my b-day and I have a small gift for you. Here is a Summer Breeze freebie (included 4 background papers 12x12 and 2 elements with and without shadows):
Krásný páteční den všem!
Zítra slavím narozeniny a rozhodla jsem se dát i vám jeden malý dárek - Summer Breeze freebie (obsahuje 4 papíry a 2 elementy se stínem i bez)
(image is clickable)
And for the fastest of you we have a next surprise. Leave a comment here and the lucky first girl will get our newest kit LOLIPOP for free! And that`s not all!!! Create a layout and use something of this freebie and leave a link to the gallery (DST or PBP) here and we will pick 3 lucky winners of $5 discount coupon to our shoppe on next Friday.
A pro nejrychlejší z vás máme další překvapení. První komentář vyhrává zdarma náš nejnovější kit LOLIPOP. A to ještě není všechno! Vytvořte ločko s použitím alespoň jedné věci z tohoto freebie, vložte link tohoto ločka z galerie (nejlépe DST nebo PBP) do komenářů zde na blogu a příští pátek vybereme 3 šťastlivce, kteří získají kupón na 5$ do našeho obchodu.
Have a nice week!
Mějte se fanfárově!
xoxo
Nikolette

Jun 11, 2010

Hi our dear blogger friends!

It`s Friday here (hurray) and we have a news:

Kit Lolipop - Sweet and airy kit perfect for girls layouts in bright colors.


Ahojky, je pátek (hurá) a my máme pro Vás novinky:

Kit Lolipop - některé ho asi již znáte - je to rozšířená verze našeho minikitu :)

Strawberries Add-On for you. It contains 5 overlays and clusters from our amazing CT girls. And if you don`t have a time, we have a Strawberries Quick Pages album just for you. Don`t miss it!


Kit Strawberries jsem rozšířily o "Add-On" (obsahuje 5 nádherných aranží) a o 5 "QP" - vše vytvořily naše šikulky z CT!


Have a nice weekend!


MartinaS

Jun 1, 2010

!!! new kit - new shop - new sales !!!
!!! nový kit – nový obchod – nová sleva !!!

Summer is drawing near, the strawberries are planted and soon they'll start to ripen. Strawberries is a perfect summer kit in red, green and brown, sweet and tasty, perfect for classic scrap, extractions but for simple scrap as well.
Kit contains: 78 elements with and without shadows, a mask, four unique wordarts, 18 simple and patterned papers and what more, two complete alphas with and without shadows!
Come, taste and buy, they are sweet and fresh!

Léto se kvapem blíží, jahody brzy začnou zrát. Strawberries je ideální letní kit v červené, zelené a hnědé, je ideální pro klasická Ločka, extrakce, ale i pro simple scrap.
Kit obsahuje: 78 elementů (s a bez stínů), masku, 4 wordarty, 18 jednoduchých i vzorovaných papírů. Dvě kompletní abecedy (s a bez stínu)!
Pojďte se podívat a nakupovat, jsou sladké a svěží!
Available at Pickleberrypop and also at our new shop at Scrapinsider!
K dispozici na Pickleberrypop, v našem novém obchodě na Scrapinsider! A na Mimibazaru.

This kit is really inspirative - look what a beauty our CT girls made!
Tento kit je opravdu inspirativní - Podívej, co krásy vytvořily naše holky z CT!To tempt you and to offer you a little treat we prepared a freebie:
Chceme Vás navnadit, takže Vám nabízíme malou pozornost:
Download here!


And this is not all! Only at Scrapinsider you can get our kits in a huge 30% sale!!!
A to není všechno! Pouze na Scrapinsider si můžete v průběhu června zakoupit naše kity za s 30% slevou!


Hugs
MartinaS

Apr 30, 2010

iNSD 30% off sale and new collab kit!

Hi our dear blogger friends!

We are here with new collab kit with our dear web friend Erika aka Lara`s Digi World called In My Secret Garden.


This kit is 40% off now!!! Don`t miss it! And HERE you can grab a small freebie (2 background papers and 2 elements):


And we don't forget about the National Scrapbook day and you can buy our PU and CU products 30% OFF!!!
Have a great weekend!

Apr 26, 2010

A great surprise for all ... we are in a magazine!
Máme velké překvapení ... Jsme v časopise!

Today I opened a newspaper magazine ONA DNES and to my great pleasure not only there was an article including a paragraph about digital scrapbook but they mentioned BohemianArt for an interesting example and included several layouts by our CT girls!
Dnes jsem otevřela přílohu ONA MF Dnes a s velkým potěšením jsem si přečetla článek, ve kterém psali i o digitálním scrapbooku. Ve stručném vysvětlení, o co jde, zmínili i Bohemian Art a jako ilustraci ukázali několik layoutů - mezi nimi i tři LO našich CT!

So Pedimi, Nikolette, Blanulak, Snoopy (and two unknown girls), you are a media stars now!Takže Pedimi, Nikolette, Blaňuláku, Snoopy - jste mediálními hvězdami!


MartinaS
Apr 23, 2010

Hello everyone! As our shop at Pickleberrypop is being filled by our older kits, we felt there is tome for something new - at least a little bit :) So there it is - the Romance Add-On: 16 exquisite clusters, overlays and wordarts perfectly matching the Romance Kit. We were mightily helped by five talented girls frou our CT: Pedimi, Iriweb, Heňulka, Zuzana and Hengy. Thank you wery much, you are amazing!

Ahoj vespolek! Jak se náš obchod na Pickleberrypop pomalu plní staršími kity, máme pocit, že je čas na něco aspoň trochu nového. A proto je tu Romance Add-on: 16 nádherných, bohatých clusterů, overlay a wordartů, vše perfektně ladící s kitem Romance. Autorkami nejsme jen my, ale i pět talentovaných členek našeho CT: Pedimi, Iriweb, Heňulka, Zuzana a Hengy. Děkujeme vám, jste úžasné!

Hugs / Zdraví
MartinaS